Татаал маселелерди талкуулоодо начальниктин орун басарлары, райондордун башкы архитекторлору, бөлүмдөрдүн начальниктери жана адистер чогулушту. Техникалык кеңеш бул көйгөйлөрдү биргелешип чечүү гана эмес, ал жоопторду даярдоо жана командалык иш.

By editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.