Шаардын борбордук бөлүгүн деталдуу пландаштыруу планынын долбоору

Негизги жоболор
Долбоорлонгон аймактын курулушун жөнгө салуунун кызыл, жашыл, көк сызыктарынын бириктирилген чиймеси (актысы), м 1: 4000
Көчөлөрдүн жана магистралдардын кесилиш профилдери
Функционалдык райондоштуруу
Калкты маданий-тиричилик жактан тейлөө объекттерин жайгаштыруу планы (социалдык кепилденген минимум), м 1:2000
Долбоорлонгон аймактын транспорттук жана социалдык-маданий тейлөө схемасы жана көчө-жол тармагынын кесилиш профилдери, м 1:2000