Жеке кабыл алуу

Жарандарды жеке кабыл алууну жарандарды жеке кабыл алуунун бекитилген графигине жана регламентине ылайык начальник жана анын орун басарлары жүргүзөт, кабыл алууну кабыл алуунун катчысы камсыз кылат. Кабыл алууга кирүүнү каалаган ишканалардын жана уюмдардын өкүлдөрү менен жарандар менен алдын ала сүйлөшүү кабылдаманын катчысы тарабынан жүргүзүлөт, телефон 0312 45 68 09. Жеке кабыл алуу журналы башкы кабылдаманын катчысында болот, анда кайрылган адамдын маалыматтары, кайрылуунун мазмуну жана кабыл алынган чечим жазылат.

Сүрөт Ф.И.О. должность байланыш
Карыбаев Урмат Карыбаевич

Бишкек шаарынын башкы архитектору

"Бишкекбашкыархитектура" ММнин начальниги

Факс

31-81-10

Кабыл алуу

31-81-09