Ченемдик документтер

Документтин аталышы
Көрүү үчүн документтер
1 саат менен баа=175.92
КР Жарандык кодекси. Биринчи бөлүк.
КР Жарандык кодекси. Экинчи бөлүк
“Бишкекбашкыархитектура” мамлекеттик мекемесинин позициясы
КР турак жай кодекси
КР жер кодекси
Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүлөргө документтерди берүү жана пайдаланууга берилген курулуп бүткөн объекттердин ылайыктуулугун баалоо тартиби жөнүндө жобо
Курулуштагы ченемдик документтердин системасы жөнүндө жобо
Геодезия жана картография жөнүндө мыйзам
КР шаар куруу жана архитектура жөнүндө мыйзамы
Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзам
Борбордун статусу жөнүндө мыйзамы
Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзам
КР Конституциясы жөнүндө мыйзам
Автомобиль жолдору жөнүндө мыйзам
Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө мыйзам
Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам
Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзам
Суу мыйзамы
Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам
Кыргыз Республикасында жеке турак жай куруу жөнүндө мыйзам
КР мыйзамы административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө
Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө мыйзам
КР атмосфералык абаны коргоо жөнүндө Мыйзамы