Эгерде сизде суроолор же сунуштар болсо, анда сиз 0312 31 81 09 номерине жеке кабыл алууга жазыла аласыз. Жалпысынан шаардыктар тарабынан 8 суроо берилип, алар көпчүлүгүнө жоопторду дароо алышты.

By editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.