Day: December 2, 2022

Жеке турак-жай курулуш бөлүму, Бишкек шаарынын тургундарынын турак үйлөрунө жана жер тилкелерине байланышкан көйгөйлүү маселелерин чечүү максатында КР колдолонуудагы мыйзамдарынын чегинде иш алып барып келет.

Анын ичинде: Жер тилкесинин чегин аныктоо жана аларды кошуп же болбосо бөлүп берүү Жеке турак үйлөрүнө долбоорго чейинки архитектуралык-техникалык корутундуларын даярдоо ЖТҮ кошумча жер тилкелерин көрктөндүрүү жана жашылдандыруу үчүн комиссиянын…